f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 04/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.36+560-กม.41+715 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 04/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.22+400-กม.25+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 04/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.149+100-กม.151+675 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 04/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148-0102 ตอน ผาหลัก-สะเกิน ระหว่าง กม.60+355-กม.61+530 และกม.63+760-กม.65+177 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 04/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.36+560-กม.41+715 เปลี่ยนแปลงแผน
76 03/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว คู่ขนาน ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 4 ระหว่าง กม.382+830 - กม.383+820 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 03/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างกม. 146+675-กม.149+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 03/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.106+050 - กม.108+414 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 03/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่างกม.54+840 - กม.89+900 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 11/12/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (พายุโพดุล) ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.35+070-กม.35+120 และกม.36+480-กม.36+560 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 122 รายการ