f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 23/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอนบ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 7 ระหว่าง กม.119+925 - กม.120+905 และ กม.131+375-กม.132+091(ด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 23/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอนบ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 7 ระหว่าง กม.119+925 - กม.120+905 และ กม.131+375-กม.132+091(ด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 18/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างกม.133+875-กม.136+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 18/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.42+200 - กม.42+860,กม.43+150-กม.45+050 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 12/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่าง กม.54+865-กม.58+864 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 12/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว คู่ขนาน ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250W.HPS. ทางหลวหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่าง กม.28+110-กม.30+150 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 11/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตราฐานกรมทางหลวง (DWG.NO.RS.-101) ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+050-กม.16+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 10/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint (Yellow&white) ปริมาณงาน 5,010.00 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ตอน 2 ระหว่าง กม.21+000-กม.31+515 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 10/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.51+275-กม.51+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 04/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอน สะเกิน-สบทุ ระหว่าง กม.75+920-กม.79+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 122 รายการ