f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 14/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อส้างประกอบ (แฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว) แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ในทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่กม.382+341 (ด้านซ้างทาง) จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 08/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1097-0100 ตอน เชียงกลาง - หางทุ่ง ระหว่างกม.24+000 - กม.24+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 07/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.107+200 - กม.107+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 07/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.12+800 - กม.12+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 05/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) บ้านแฝด หมวดทางหลวงสองแคว ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ที่ กม.32+766 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 01/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวงเชียงกลาง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ที่ กม.446+888 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 01/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่ กม.382+341 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 08/06/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่างกม.396+143 - กม.407+630 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
49 20/05/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่างกม.396+143 - กม.407+630 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 14/04/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100,ทางหลวงหมายเลข 1256-0101,ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 41 ถึง 50 จาก 122 รายการ