f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 29/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.26+050 - กม.26+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 29/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1256-0202 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.26+050 - กม.26+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 20/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวบาง 3 ซม.)ทางหลวงหมายเลข1092-0200 ตอน ปัวดอย-สิบสองพัฒนา ระหว่างกม.10+000 - กม.11+475,กม.12+475-กม.16+000 และกม.17+000 - กม.18+875 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 20/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333 - 0100 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก ตอน 2 ระหว่างกม.32+000-กม.32+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 20/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม.4+100 - กม.10+050 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 20/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม.4+100 - กม.10+050 เปลี่ยนแปลงแผน
37 16/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่างกม.17+575 - กม.17+610 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 15/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1188-0200 ตอน ห้วยกอก - ห้วยอ่วม ระหว่างกม.41+000 - กม.45+364 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 15/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.62+340 - กม.64+525 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 15/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1801-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.47+150-กม.51+180 และกม.51+870-กม.53+325 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 122 รายการ