f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 09/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาด ต้นไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม(ไม้เบญจพรรณ) ที่ติดขัดการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101-0106 สายน่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน-ต.บ่อ ระหว่างกม.371+225 - กม.382+893 และกม.383+917-กม.387+000 จำนวน 183 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 09/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.30+310 - กม.33+900 (ด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ) จำนวน 102 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 05/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง 153+850 - กม.155+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 05/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง 153+850 - กม.155+800 เปลี่ยนแปลงแผน
25 05/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง 153+850 - กม.155+800 เปลี่ยนแปลงแผน
26 05/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่าง กม.409+750-กม.412+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 03/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่างกม.116+125 - กม.117+700 และกม.119+600 - กม.120+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 29/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอน สะเกิน - สบทุ ที่กม.82+000 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 29/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน) ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ที่กม.151+850 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 29/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและ ระดับชำนาญงาน (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอนสะเกิน-สบทุ ทึ่กม.82+000 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 122 รายการ