f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน) ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ที่กม.151+850 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 19/01/2564 นน.2/18/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
32 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333 - 0100 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก ตอน 2 ระหว่างกม.32+000-กม.32+500 06/01/2564 นน.2/1/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
33 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อส้างประกอบ (แฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว) แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ในทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่กม.382+341 (ด้านซ้างทาง) จำนวน 1 แห่ง 14/01/2564 นน.2/8/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
34 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) บ้านแฝด หมวดทางหลวงสองแคว ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ที่ กม.32+766 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 แห่ง 27/01/2564 นน.2/34/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
35 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวงเชียงกลาง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ที่ กม.446+888 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 27/01/2564 นน.2/33/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
36 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่ กม.382+341 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 27/01/2564 นน.2/32/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 31 ถึง 36 จาก 36 รายการ