f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1801-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.47+150-กม.51+180 และกม.51+870-กม.53+325 25/01/2564 นน.2/26/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
17 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.107+200 - กม.107+300 15/01/2564 นน.2/11/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
18 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1256-0202 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.26+050 - กม.26+150 20/01/2564 นน.2/20/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
19 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.62+340 - กม.64+525 21/01/2564 นน.2/22/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
20 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1188-0200 ตอน ห้วยกอก - ห้วยอ่วม ระหว่างกม.41+000 - กม.45+364 26/01/2564 นน.2/30/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
21 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม.4+100 - กม.10+050 25/01/2564 นน.2/27/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
22 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 9 ระหว่างกม.146+793-กม.148+193 11/01/2564 นน.2/2/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
23 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่างกม.28+825-กม.28+645 ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ตอน 2 ระหว่างกม.30+000 - กม.30+500 11/01/2564 นน.2/3/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
24 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว แบบด้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 2 ระหว่าง กม.399+780 - กม.401+970 (ด้านซ้ายทาง) 15/01/2564 นน.2/9/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
25 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ,0103 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ (น่าน) ระหว่างกม.81+800-กม.152+284 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 20/01/2564 นน.2/15/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
26 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1148-0101,0102,0103 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก-สะเกิน-สบทุ กม.30+975 - กม.98+325 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 12/01/2564 นน.2/4/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
27 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.84+700-กม.85+000 15/01/2564 นน.2/10/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
28 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.30+310 - กม.33+900 (ด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ) จำนวน 102 EACH. 14/01/2564 นน.2/7/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
29 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอน สะเกิน - สบทุ ที่กม.82+000 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 18/01/2564 น.2/13/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
30 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและ ระดับชำนาญงาน (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอนสะเกิน-สบทุ ทึ่กม.82+000 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 18/01/2564 นน.2/14/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 36 รายการ