f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนปัว - ปางหก ระหว่างกม. 429+020-กม.429+620 (ด้านขวาทาง)กม.430+475 - กม. 430+805 (ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 eb นน.2/12/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
92 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปัว - ดอนมูล ระหว่างกม. 0+000 - กม. 13+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) ,ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม. 0+000 - กม. 14+620 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1371 ตอน ตีนตก - บ้านมอน ระหว่างกม.0+000 - กม. 4+539 (ด้านซ้านทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 29/08/2561 eb นน.2/27/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
93 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปัว - กอนมูล ระหว่างกม. 5+600,ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ บริเวณ กม. 68+155,ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ บริเวณกม.151+575 และทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล บริเวณกม. 9+010 29/08/2561 eb นน.2/14/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
94 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.(พร้อมหลอดสำรอง จำนวน 35 หลอด) 29/08/2561 eb นน.2/19/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
95 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.(พร้อมหลอดสำรอง จำนวน 35 หลอด) ตามแบบมาตรฐาน ปี 2015 (DWG.NO.EE-105) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 1 ระหว่าง กม. 378+505-กม.379+525 (ด้านขวาทาง) 29/08/2561 eb นน.2/19/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
96 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 3 ระหว่าง กม. 138+159 - กม. 139+819 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 29/08/2561 eb นน.2/15/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
97 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1097 29/08/2561 eb นน.2/13/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
98 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง พร้อมงานประติมากรรมเรือแข่ง 29/08/2561 eb นน.2/9/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
99 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 29/08/2561 คค 06118/พ.1//1/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
100 จ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ 29/08/2561 eb นน.2/5/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
101 จ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม. 12+680-กม.14+620 31/08/2561 eb นน.2/7/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
102 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม. 34+675 - กม.35+625 31/08/2561 eb นน.2/10/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
103 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1371 ตอน ตีนตก - บ้านมอน ระหว่างกม. 0+000 - กม. 4+532 29/08/2561 eb นน.2/3/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 91 ถึง 103 จาก 103 รายการ