f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานติดตั้งราวกันอัตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม. 39+608 - กม.40+858 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 24/09/2561 eb นน.2/16/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
92 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.(พร้อมหลอดสำรอง จำนวน 70 หลอด) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี 2015 (DWG.NO.EE.-105) ทางหวลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก-ปัว ตอน 2 ที่กม. 384+765 - กม. 385+757(ด้านซ้ายทาง)และระหว่างกม. 386+000 - กม. 387+230(ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 eb นน.2/20/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
93 งานติดตัั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดด้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรต ตอน 4 ระหว่างกม. 136+570 - กม. 137+410 (ด้านซ้ายทาง)และระหว่างกม. 148+200 - กม. 149+430 (ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 eb นน.2/21/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
94 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชียงกลาง - หางทุ่ง ตอน 1 ระหว่างกม.6+759 - กม.8+708(ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 29/08/2561 eb นน.2/17/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
95 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่างกม. 96+000 - 96+630(ด้านซ้ายทาง) และระหว่างกม. 99+290 - กม.100+670 (ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 eb นน.2/22/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
96 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว แบบด้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม.หลอด 250W.HPS. จำนวน 70 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงปี2015 (DWG.NO.EE.-105)(พร้อมหลอดสำรอง 70 หลอด) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 4 กม. 387+600-กม.388+230 (ด้านซ้ายทาง)และระหว่างกม.389+775-กม.391+185(ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 eb นน.2/23/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
97 ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนปัว - ปางหก ระหว่างกม. 429+020-กม.429+620 (ด้านขวาทาง)กม.430+475 - กม. 430+805 (ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 eb นน.2/12/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
98 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปัว - ดอนมูล ระหว่างกม. 0+000 - กม. 13+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) ,ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม. 0+000 - กม. 14+620 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1371 ตอน ตีนตก - บ้านมอน ระหว่างกม.0+000 - กม. 4+539 (ด้านซ้านทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 29/08/2561 eb นน.2/27/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
99 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปัว - กอนมูล ระหว่างกม. 5+600,ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ บริเวณ กม. 68+155,ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ บริเวณกม.151+575 และทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล บริเวณกม. 9+010 29/08/2561 eb นน.2/14/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
100 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.(พร้อมหลอดสำรอง จำนวน 35 หลอด) 29/08/2561 eb นน.2/19/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
101 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.(พร้อมหลอดสำรอง จำนวน 35 หลอด) ตามแบบมาตรฐาน ปี 2015 (DWG.NO.EE-105) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 1 ระหว่าง กม. 378+505-กม.379+525 (ด้านขวาทาง) 29/08/2561 eb นน.2/19/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
102 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 3 ระหว่าง กม. 138+159 - กม. 139+819 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 29/08/2561 eb นน.2/15/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
103 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1097 29/08/2561 eb นน.2/13/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
104 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง พร้อมงานประติมากรรมเรือแข่ง 29/08/2561 eb นน.2/9/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
105 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 29/08/2561 คค 06118/พ.1//1/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 109 รายการ