f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.30+310 - กม.33+900 (ด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ) จำนวน 102 EACH. 30/11/2563 นน.2/7/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
47 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่างกม.17+575 - กม.17+610 16/12/2563 eb นน.2/27/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
48 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอน สะเกิน - สบทุ ที่กม.82+000 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 24/12/2563 น.2/13/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
49 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและ ระดับชำนาญงาน (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอนสะเกิน-สบทุ ทึ่กม.82+000 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 21/12/2563 นน.2/14/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
50 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน) ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ที่กม.151+850 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 09/12/2563 นน.2/18/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
51 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333 - 0100 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก ตอน 2 ระหว่างกม.32+000-กม.32+500 27/11/2563 นน.2/1/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
52 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อส้างประกอบ (แฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว) แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ในทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่กม.382+341 (ด้านซ้างทาง) จำนวน 1 แห่ง 27/10/2563 นน.2/8/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
53 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) บ้านแฝด หมวดทางหลวงสองแคว ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ที่ กม.32+766 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 แห่ง 28/10/2563 นน.2/34/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
54 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวงเชียงกลาง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ที่ กม.446+888 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 28/10/2563 นน.2/33/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
55 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่ กม.382+341 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 28/10/2563 นน.2/32/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/06/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
57 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่างกม.396+143 - กม.407+630 (เป็นช่วงๆ) 22/07/2563 eb นน.2/32/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
58 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.479+274- กม.480+766(ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 07/05/2563 eb นน.2/23/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
59 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.107+600-กม.107+650 25/05/2563 eb นน.2/29/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
60 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่าง กม.435+850 - กม.436+850 01/05/2563 eb นน.2/20/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 109 รายการ