f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/06/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 08/06/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
18 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม.16+100-กม.17+775 28/01/2564 สัญญาที่ นน.2/38/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
19 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.111+150-กม.112+925 28/01/2564 eb นน.2/49/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
20 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.74+000 - กม.76+600 28/01/2564 eb นน.2/39/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
21 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่างกม.115+900 - กม.117+700 และกม.119+600 - กม.120+900 30/12/2563 นน.2/24/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
22 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง และบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่างกม.429+600 - กม.430+675 30/12/2563 นน.2/23/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
23 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่างกม.114+225 - กม.115+900 22/12/2563 นน.2/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
24 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา) (ชนิดสีขาว) จำนวน 3,999 อันทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ปัว ระหว่างกม.36+500-กม.46+500,ทางหหลวงหมายเลข 1081-0101 ตอน ปัว-ดอนมูล ระหว่างกม.3+000-กม.13+000,ทางหลวงหม 09/12/2563 นน.2/19/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
25 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว คู่ขนาน ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS. จำนวน 24 EACH. ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.31+110-กม.31+800 (ด้านขวาทาง) 22/12/2563 นน.2/17/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
26 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.จำนวน 47 ต้น ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.15+150-กม.15+840 (ด้านซ้ายทาง)และกม.16+175-กม.16+835(ด้านซ้ายทาง) 22/12/2563 นน.2/16/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
27 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ROAD STUD (สีขาว,สีเหลือง) จำนวน 1,923 อัน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม.0+000 - กม.11+520 02/12/2563 นน.2/6/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
28 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1097-0100 ตอน เชียงกลาง - หางทุ่ง ระหว่างกม.24+000 - กม.24+300 28/12/2563 นน.2/28/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
29 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่าง กม.409+750-กม.412+500 28/12/2563 นน.2/25/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
30 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.12+800 - กม.12+900 27/01/2564 สัญญาที่ นน.2/36/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 109 รายการ