f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.22+400-กม.25+000 13/03/2563 eb นน.2/9/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
62 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.36+560-กม.41+715 16/03/2563 eb นน.2/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
63 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว คู่ขนาน ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 4 ระหว่าง กม.382+830 - กม.383+820 12/03/2563 eb นน.2/4/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
64 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว คู่ขนาน ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250W.HPS. ทางหลวหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่าง กม.28+110-กม.30+150 (ด้านซ้ายทาง) 12/03/2563 eb นน.2/3/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
65 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่าง กม.54+865-กม.58+864 13/03/2563 eb นน.2/7/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
66 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอน สะเกิน-สบทุ ระหว่าง กม.75+920-กม.79+800 13/03/2563 eb นน.2/6/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
67 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (DWG.NO.RS.-101) ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+050-กม.16+800 11/03/2563 eb นน.2/2/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
68 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint (Yellow&white) ปริมาณงาน 5,010.00 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ตอน 2 ระหว่าง กม.21+000-กม.31+515 10/03/2563 eb นน.2/1/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
69 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างกม. 146+675-กม.149+100 13/03/2563 eb นน.2/1/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
70 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (พายุโพดุล) ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.35+070-กม.35+120 และกม.36+480-กม.36+560 16/12/2562 eb นน.2/43/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
71 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.90+400-กม.40+425 12/12/2562 eb นน 2/42/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
72 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา-ดอนมูล ระหว่าง กม.3+475-กม.4+100 และ กม.11+570-กม.12+430 26/07/2562 eb นน.2/41/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
73 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.113+500-กม.114+100 10/06/2562 eb นน.2/40/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
74 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.117+800-กม.119+500 10/05/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
75 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.441+895-กม.443+210 10/04/2562 eb นน.2/38/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 97 รายการ