f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1148-0101,0102,0103 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก-สะเกิน-สบทุ กม.30+975 - กม.98+325 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 12/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
32 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1256-0202 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.26+050 - กม.26+150 11/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
33 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.30+310 - กม.33+900 (ด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ) จำนวน 102 EACH. 10/11/2563 นน.2/7/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
34 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่างกม.17+575 - กม.17+610 10/11/2563 eb นน.2/27/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
35 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอน สะเกิน - สบทุ ที่กม.82+000 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 09/11/2563 น.2/13/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
36 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและ ระดับชำนาญงาน (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอนสะเกิน-สบทุ ทึ่กม.82+000 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 09/11/2563 นน.2/14/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
37 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน) ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ที่กม.151+850 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 09/11/2563 นน.2/18/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
38 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333 - 0100 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก ตอน 2 ระหว่างกม.32+000-กม.32+500 09/11/2563 นน.2/1/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
39 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.107+200 - กม.107+300 11/11/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
40 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อส้างประกอบ (แฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว) แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ในทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่กม.382+341 (ด้านซ้างทาง) จำนวน 1 แห่ง 14/10/2563 นน.2/8/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
41 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) บ้านแฝด หมวดทางหลวงสองแคว ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ที่ กม.32+766 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 แห่ง 05/10/2563 นน.2/34/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
42 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวงเชียงกลาง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ที่ กม.446+888 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 14/10/2563 นน.2/33/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
43 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่ กม.382+341 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 14/10/2563 นน.2/32/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
44 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่างกม.396+143 - กม.407+630 (เป็นช่วงๆ) 22/06/2563 eb นน.2/32/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
45 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.479+274- กม.480+766(ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 07/04/2563 eb นน.2/23/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 98 รายการ