f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการผลิดและติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ROAD STUD (สีขาว,สีเหลือง) ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+060 13/11/2563 นน.2/5/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
17 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่างกม.17+575 - กม.17+610 17/11/2563 นน.2/21/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
18 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวบาง 3 ซม.)ทางหลวงหมายเลข1092-0200 ตอน ปัวดอย-สิบสองพัฒนา ระหว่างกม.10+000 - กม.11+475,กม.12+475-กม.16+000 และกม.17+000 - กม.18+875 17/11/2563 นน.2/29/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
19 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1801-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.47+150-กม.51+180 และกม.51+870-กม.53+325 16/11/2563 นน.2/26/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
20 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.107+200 - กม.107+300 11/11/2563 นน.2/11/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
21 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1256-0202 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.26+050 - กม.26+150 11/11/2563 นน.2/20/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
22 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.62+340 - กม.64+525 16/11/2563 นน.2/22/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
23 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1188-0200 ตอน ห้วยกอก - ห้วยอ่วม ระหว่างกม.41+000 - กม.45+364 16/11/2563 นน.2/30/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
24 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม.4+100 - กม.10+050 16/11/2563 นน.2/27/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
25 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 9 ระหว่างกม.146+793-กม.148+193 16/11/2563 นน.2/2/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
26 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่างกม.28+825-กม.28+645 ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ตอน 2 ระหว่างกม.30+000 - กม.30+500 16/11/2563 นน.2/3/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
27 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว แบบด้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 2 ระหว่าง กม.399+780 - กม.401+970 (ด้านซ้ายทาง) 12/11/2563 นน.2/9/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
28 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ,0103 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ (น่าน) ระหว่างกม.81+800-กม.152+284 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 12/11/2563 นน.2/15/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
29 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1148-0101,0102,0103 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก-สะเกิน-สบทุ กม.30+975 - กม.98+325 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 12/11/2563 นน.2/4/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
30 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.84+700-กม.85+000 11/11/2563 นน.2/10/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 98 รายการ