f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
กิจกรรม ๕ ส วันทำสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ของหน่วยงานแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
ลงวันที่ 05/08/2562

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผูอำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ร่วมกันจัดกิจกรรม ๕ ส วันทำสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ของหน่วยงานแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ณ บริเวณสำนักงานและบริเวณพื้นที่โดยรอบของหน่วยงานแขวงทางหลวงน่านที่ ๒


'